เชียงใหม่ กระทรวงวิทย์ฯ นำ 100 นวัตกรรมไทยพร้อมใช้ออกมา โชว์ชาวเหนือได้ชม

Share This:

เชียงใหม่ กระทรวงวิทย์ฯ นำ 100 นวัตกรรมไทยพร้อมใช้ออกมา โชว์ชาวเหนือได้ชม ในงาน”มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558 “ หวังสร้างศักยภาพการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อมั่นประเทศไทย

ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558 “ ซึ่งจัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้งานกว่า 100 นวัตกรรมมาจัดแสดง รวมทั้งเปิดให้มีเวทีเจรจาธุกิจสำหรับนักลงทุนและเจ้าของนวัตกรรม และการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนนวัตกรรมของสถาบันการเงิน โดยงานมีระหว่าง 29-30 ส.ค.นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในท้องถิ่นได้เข้าถึงและเลือกใช้นวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในงานได้มีการแสดงโรงงานต้นแบบในการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยความคลื่นความถี่วิทยุ ที่สามารถกำจัดแมลงในข้าวได้ทุกชนิด โดยไม่ใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรค ลดความหืน และยืดอายุเก็บข้าวได้นานขึ้น ซึ่งคาดว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จะเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำข้าวมาทดสอบใช้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2558 นี้และสามารถจำหน่ายเครื่องจักรที่พร้อมเข้าไปติดตั้งแก่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่สนใจได้ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้ ซึ่งเป็นอีกภารกิจที่เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย

ภาณุเมศ ตันรักษา รายงาน

 

Comments

comments