เชียงใหม่ น้ำเขื่อนแม่กวงแห้งหนักเข้าวิกฤต แต่ไม่กระทบโครงสร้างตัวเขื่อน

Share This:

น้ำเขื่อนแม่กวงแห้งหนักเข้า30 08 58 -9วิกฤต แต่ไม่กระทบโครงสร้างตัวเขื่อน ถึงไม่น้ำเข้ามาหล่อเลี้ยง ขณะท่ออุโมงค์ระบายน้ำหน้าเขื่อนโผล่ให้เห็นเป็นครั้งแรก

ผู้สื่อข่าวได้รายงานสภาพเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนใหญ่แห่งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ กำลังประสบปั30 08 58 -8ญหาขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำเข้าเขื่อน จนทำให้สภาพแห้งขอดจนกระทั่งหน้าเขื่อนไม่มีน้ำท่วมถึงมีเนินดินให้เห็น โดยเฉพาะท่ออุโมงค์ส่งน้ำด้านหน้าเขื่อนที่อยู่ด้านซ้าย มีร่องน้ำที่ทำไว้เพื่อให้น้ำจากตัวเขื่อนได้ระบายออกไปยังคลองชลประทานเห็นเป็นกล่องสีเหลี่ยมปูนที่ทำให้ไว้ช่อระบายน้ำออกไปโผล่ออกมาให้เห็นนับเป็นครั้งแรก ในรอบก ว่า 40 ปี
ด้านนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าจากสภาพของเขื่อนแม่กวงน้ำแห้งจนเห็นสันเขื่อนตั้งแต่ฐานราก และน้ำไม่ถึงหน้าเขื่อนนั้น หลายคนอาจสงสัยว่าจะกระทบหรือไม่ต่อโครงสร้างของตัวเขื่อนที่กั้นไว้ เพราะขาดแคลนน้ำไปหล่อเลี้ยงด้านหน้าแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหลังจากมีน้ำมานาน
ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลเป็นห่วงต่อโครงสร้างมีการก่อสร้างที่ดีมีระบบเซฟตี้ รองรับในช่วงที่มีน้ำมากหรือไม่มีน้ำก็ตาม เหมือนหลายคนเป็นห่วงเพราะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่จะมีการยุบหรือหดตัว มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมั่งคง จะไม่กระทบแต่อย่างไร

30 08 58 -7 30 08 58 -6

Comments

comments