เชียงใหม่ โรงเรียนแม่คือจัดโครงการพี่ช่วยดูแลน้องสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

Share This:

โรงเรียนบ้านแม่คือวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการพี่ช่วยดูแลน้อง โดยให้นักเรียนพี่ชั้นมัธยมช่วยดูแลน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่จัดแถวเคารพธงชาติ ตรวจความสะอาดของร่างกาย ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้น้องๆตอนรับประทานอาหารกลางวัน สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีให้กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณครูอีกด้วย

โดยแนวคิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการนำปรัชญาของโรงเรียนบ้านแม่คือวิทยา ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คือ ความรู้ คู่คุณธรรม มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทางผู้บริหารจึงได้ริเริ่มจัด โครงการพี่ดูแลน้อง ขึ้นเมื่อปี 2555 โดยให้พี่มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ช่วยคุณครูดูแลน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษา เช่นในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ตั้งแต่การจัดแถวให้น้องก่อนเชิญธงชาติ นำสวดมนต์ และการทำกิจกรรมให้ความรู้ บริหารร่างกายหน้าเสาธง และช่วยแต่งตัวให้กับน้องที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก่อนจะเข้าเรียนในชั้นเรียน ขณะที่ช่วงพักกลางวันพี่ก็จะแบ่งกลุ่มกันช่วยจัดแถวตรวจความสะอาดเช่น ตรวจเล็บ ช่วยจัดเปียผม ผูกโบว์ และช่วยแต่งตัวให้น้องที่แต่งตัวไม่เรียนร้อย หลังจากนั้นจึงนำน้องไปที่โรงอาหารพร้อมกับจัดแถวให้น้องเข้าคิวตักอาหารก่อนจะจัดที่นั่งให้กับน้องจนกว่าน้องๆทั้งหมดจะนั่งที่โต๊ะและรับประทานอาหาร หลังจากนั้นพี่ถึงจะไปรับประทานอาหารกลางวันได้

ด้านนายนิวัฒน์ นิลแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนแม่คือวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนรับดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งหมด 338 คน แบ่งเป็นนักเรียนประถมศึกษามี 257 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษามี 81 คน ทำให้มีความวุ่นวายในการจัดการบริหารการเรียนการสอนอยู่บ้าง สำหรับโครงการพี่ช่วยน้อง เป็นโครงการที่คณะกรรมการนักเรียน ได้เสนอในที่ประชุม โดยก่อนหน้านี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในโรงเรียนก่อนจะได้ข้อสรุปเสนอให้กับครูที่ปรึกษาช่วยพิจารณาหลังจากนั้นจึงได้นำเสนอมายังผู้บริหารโรงเรียน เพื่อนำโครงการมาปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับโครงการพี่ช่วยดูแลน้องที่ได้นำมาปฏิบัติ ทำให้เห็นบทบาทที่เป็นตัวอย่างที่ดีของรุ่นพี่ ทำให้รุ่นน้องมีความเคารพรุ่นพี่เช่นเดียวกันรุ่นพี่ก็ไม่มีความก้าวร้าวต่อคุณครูเพราะว่าถูกปลูกฝังเรื่องความเคารพให้กับนักเรียนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแม่คือวิทยา นอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างความรักใคร่ปรองดองและสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

ด้านเด็กหญิงภูษิดา อินต๊ะ กล่าวเพิ่มเติมว่ารู้สึกภาคภูมิใจเช่นกันที่ได้ช่วยคุณครูดูแลน้องๆซึ่งเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยามีความน่ารักทุกคนอยากจะพัฒนาน้องๆทุกคนให้เป็นเด็กดีเด็กเก่งและเป็นอนาคตของชาติต่อไป ขณะที่เด็กหญิงรัฐกานต์ ชนะใจ นักเรียนชั้น ม.2 หนึ่งในตัวแทนรุ่นพี่ที่ดูแลน้องเปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำกิจกรรม โครงการพี่ช่วยดูแลน้อง เพราะว่าเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระคุณครูในการดูแลน้องซึ่งเป็นการทำความดีไปในตัวและยังช่วยให้น้องๆมีการพัฒนาตนเองและมีระเบียบวินัยขึ้น

 

ลาภิศ โรจน์วิกรัย รายงาน

Comments

comments