เดือน: กันยายน 2015

เชียงใหม่ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แม่เลี้ยงเดี่ยว 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้นำร่องเป็นครั้งแรกที่ได้มีการร่วมกลุ่มกันและได้ช่วยเหลือให้แม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีแหล่งเงินทุนมาช่วยเหลือในการประกอบอาชีพตามที่ถนัด

Share This: ที่วัดสันป่าเลียงตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จัง […]
Read More

เชียงใหม่ ผู้บริหารอควาเรียมทุ่มงบกว่า 20 ล้านปรับภูมิทัศน์ใหม่นำปลาหายากทั่วโลกมาให้ชม

Share This: ผู้บริหารอควาเรียมทุ่มงบกว่า 20 ล้านปรับภูม […]
Read More

เชียงใหม่ จัดระเบียบรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างสำเร็จ แจกเสื้อวินแบบเดียวกันทั้งจังหวัด

Share This: จัดระเบียบรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างสำเร็จ แจกเสื […]
Read More

เชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่ปรับแผนรับมือภัยแล้งปี 59 แหล่งน้ำจากเชียงใหม่เข้า เขื่อนภูมิพลลดลง

Share This: ชลประทานเชียงใหม่ปรับแผนรับมือภัยแล้งปี 59 […]
Read More