เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำรั่วชาวบ้านเยาวชนในอำเภอไชยปราการ ซ่อมอ่างเก็บน้ำในโครงการปิดทองหลังพระ

Share This:

7 5 4 3 2 1นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมทหารม้ากองบังคับการควบคุมที่ 2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง, ทหารกองบังคับการควบคุมศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1, สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลตำบลหนองบัว,นักเรียนตามอัธยาศัยอำเภอไชยปราการ ,ประชาชนตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาร่วมทำการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของอำเภอไชยปราการ ในโครงการปิดทองหลังพระบ้านปาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการฯ สนองตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ดีกินดีมีรายได้และลดรายจ่าย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นที่มีแหล่งต้นน้ำต้นทุนจากน้ำออกรูและไหลทิ้งขว้างตามธรรมชาติ ทางกรมชลประทานได้มาสำรวจและพบว่าน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ จึงได้ทำการขุดสร้างอ่างเก็บน้ำแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำให้ประชาชนใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปี 2554 แต่เนื่องจากใต้ดินที่ขุดอ่างเก็บน้ำเป็นดินปนหินทำให้ท้องของอ่างเก็บน้ำเก็บน้ำไม่อยู่โดยมีรูพรุนทั่วไป ทางชาวบ้านและช่างของกรมชลประทานได้ร่วมมาตรวจสอบและมีวิธีที่ดีที่สุดต้องทำการปูผ้าพลาสติกโคลนเทียม GEOSYNTHETIC CLAY LINER (RUILINER – LMA10) ซึ่งชั้นล่างเป็นพลาสติกหนา ชั้นกลางเป็นโคลนเทียม ชั้นบนเป็นผ้ากระสอบหนา ใช้สำหรับปูปิดทับอ่างเก็บน้ำทั่วไปซึ่งธรรมชาติก้นอ่างที่ไม่สามารถเก็บน้ำได้ก้นอ่างมีรูมากโดยเฉพาะพื้นที่แนวภูเขาที่มีกรวดหินมากจะต้องใช้เพื่อสามารถเก็บรักษาน้ำได้อย่างธรรมชาติและใช้ได้นานกว่า 100ปี ซึ่งทางกรมชลประทานได้นำเอางบประมาณเข้ามาช่วยเหลือโครงการปิดทองหลังพระอำเภอไชยปราการ และบางส่วนเรื่องแรงงานก็จะเป็นชาวบ้านเยาวชน และทหารชุดปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยคาดว่าจะใช้เวลาในการซ่อมท้องพื้นอ่างประมาณ 30 วันโดยประมาณโดยเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 15กันยายน 2558 และอาหารที่นำมาเลี้ยงผู้มาช่วยก็ได้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ และจากโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริฯ จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และจากส่วนการปกครองอำเภอไชยปราการ ที่จัดมาช่วยเหลือ เพื่อให้อ่างเก็บน้ำสามารถเก็บน้ำได้และแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว 10 หมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียงในอำเภอไชยปราการได้ใช้ประชาชนใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค มากกว่า 4,000 ครัวเรือน ซึ่งทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริได้ทำการจัดซื้อที่ดินที่ถูกบุกรุกจนภูเขาหัวโล้นหมดแล้ว ท่านได้จัดซื้อเพื่อปลูกต้นไม้บนแหล่งน้ำรูนี้เพื่อทำการปลูกป่าถาวรและมากกว่า 50 ไร่ซึ่งต้นไม้กำลังเจริญเติบโตซึ่งในอีกไม่นานก็จะมีต้นไม้ถาวรขึ้นรักษาแหล่งน้ำแห่งนี้ต่อไปเพื่อมอบให้กับชุมชนให้รักษากัน เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติที่ช่วยเหลือมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาลเพียงขอให้ชาวบ้านร่วมช่วยกันดูแลรักป่าห่วงแหนป่าเพื่อชุมชนจะได้มีน้ำในการช่วยเหลือการเกษตรเพื่อสร้างรายได้และเกิดความมั่นคงของตนเองต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Comments

comments