เชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่เตรียมปรับการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงทำการเกษตรไม่ได้

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่เตรียมปรับการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงทำการเกษตรไม่ได้ จัดจ้างทำงานเสริมรายได้ ปีหน้าประชาชนต้องร่วมกันประหยัดใช้น้ำ สถานการณ์น้ำเข้าเขื่อนยังน้อย เดือนนี้ลุ้นต่อหวังพายุเข้าอีกระลอก
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าจากปัญหาน้ำในเขื่อน 2 แห่ง และอ่างเก็บน้ำ 12 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำเข้าน้อยกว่าปีที่แล้ว ส่งงผลใหห้ต้องการวางแผนจัดการใช้น้ำในปีหน้า ซึ่งตอนนี้ยังรอให้มีน้ำและพายุเข้าในช่วงตลอดเดือนกันยายนนี้ ให้มีพายุเข้ามาเพื่อให้น้ำฝนช่วยเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ตามคาดการณ์ไว้ล่าสุดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำ 62 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23.42 % มีปริมาณน้ำไหลเข้าจำรวร 155,838 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำระบายออก 328,838 ลบ.ม. ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 32.280 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 12.274 % น้ำไหลเข้าปริมาณจำนวน 0.172 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออก 0.034 ล้าน ลบ.ม.
อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่กวงในปีหน้า หากเป็นเช่นนี้การใช้น้ำมีการวางแผนไว้เบื้องต้นโดยงดการระบายน้ำเพื่อการเกษตรทั้งหมดโดยนำน้ำที่มีเพื่อรองรับนำน้ำ ใช้การผลิตน้ำประปา พร้อมนำ เตรียมแผนเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อม มีน้ำให้ผลิต กว่า10 ล้าน ลบ.ม. ประปาใช้เดือนละ1 ล้าน.ลบ.ม. โดยขณะนี้มีการเตรียมแผนในการสร้างงานให้กับเกษตรกรโดยการจัดจ้างขุดลอก แผ้วถาง ซ่อมแซม ส่วนของลำเหมือง ลำคลอง คลองส่งน้ำ คลองชลประทานต่างๆ ในช่วงที่ไม่สามารถทำการเกษตรกรได้เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ขึ้น ตลอดจนเมื่อแม่งัด หากสถานการณ์น้ำไม่เพิ่มก็ต้องจัดสรรน้ำไว้รองรับแบบ 40 -40 และ 20 เก็บไว้สำรองเป็นน้ำต้นทุนเพื่อรอฝนปี 59 การใช้น้ำ 40 % ด้านอุปโภคและบริโภค 40 % เพื่อการเกษตรและรักษาระบบนิเวศ หากน้ำไม่เข้าตามเป้าหมายสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเป็นหลักก่อน อาจมีการข้อร้องลดพื้นที่การปลูกลง หรือเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปอีก ขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับเดือนกันยายนนี้ว่าจะมีพายุเข้ามาหรือไม่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำซึ่งปีหน้า

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments