เชียงใหม่  ทำแผนที่รัศมี 1 กม. ตั้งชุดจัดระเบียบร้านเหล้ารอบ มช.

Share This:

ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการควบคุมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่าย ความมั่นคงเป็นประธาน ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้ร้านอาหารสถานบริการใกล้สถานศึกษาฝ่าฝืนกฏหมาย นอกจากนี้ยังให้ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำรวจข้อมูลร้านอาหารสถานบริการคลอบคลุมพื้นที่ 1 กิโลเมตร จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้จัดทำเป็นแผนที่ให้แล้วเสร็จภาย ในหนึ่งสัปดาห์ และ ส่งแผนที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ นำไปจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ส่งให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดเชียงใหม่เพื่อควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากตำรวจและฝ่ายปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าจัดระเบียบสังคม โดยเฉพาะสถานบริการใกล้กับสถานศึกษา หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสถานบริการหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลักลอบจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปล่อยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ จนถึงสั่งปิดไปแล้ว 3 แห่ง ขณะที่ยังมีร้านอาหารและสถานบริการที่พบฝ่าฝืนให้ปล่อยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ
ถูกสั่งปิดเพิ่มอีก 5 แห่ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก 11 แห่ง นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า หลังจากนี้หากชุดจัดระเบียบสังคมพบ สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการฝ่าฝืนกฏหมาย จะถูกสั่งเพิกถอน ใบอณุญาตสถานบริการและสถานประกอบการ รวมทั้งสั่งปิด สถานที่ห้ามไม่ให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเป็นเวลา 5 ปี

เอกพงษ์ ประดิษ์พงษ์ รายงาน

Comments

comments