เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินีครั้งที่ ๒๒

Share This:

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี” ครั้งที่ ๒๒ และโครงการจิตอาสาคมนาคม “บริจาคโลหิตให้ชีวิต โลหิตเพียงพอ” ครั้งที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดทั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ขอบคุณภาพ ปชส.ขนส่งเชียงใหม่

Comments

comments