จังหวัดเชียงใหม่จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นจังหวัดแรกนำร่องระดับภูมิภาค

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นจังหวัดแรกนำร่อง จัดขึ้นทะเบียน ทำประวัติ ตั้งมาตรฐานราคา ใบอนุญาตขับรถและรถถูกต้อง ใช้เสื้อกักสี บานเย็นเหมือนกันทั้งจังหวัด ผบ.มทบ.เน้นย้ำการให้บริการมีมาตรฐาน ที่ดีต้อนรับ AEC และช่วยเหลือบ้านเมืองเป็นหูเป็นตา หากมีผู้มีอิทธิพลแจ้งพร้อมดำเนินการ

พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 33 พร้อมนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ พันตำรวจเอกมณฑป แสงจำนงค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ขนส่งและตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการจัดระเบียบผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เปิด การอบรมแก่ผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ามายืนขอ จาก 22 อำเภอ จำนวนกว่า 200 คน โดยยกเว้นอำเภอเชียงดาว ฝางและแม่อาย เนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกลจัดอบมรมเพิ่มเติม นับเป็นจังหวัดแรกระดับภูมิภาค นอก จากกรุงเทพฯ ในการนำร่องจัดระเบียบแล้วเสร็จ

พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 33กล่าวว่าหลังจากนโยบายของคสช.และรัฐบาล ดำเนินการจัดระเบียบผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมหารือกัน 2 ครั้งของคณะทำงานทั้งหมด เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะเป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรก ของภูมิภาค ที่ดำเนินการจัดระเบียบให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดจากผูัมีอิทธิพลครอบงำวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ เน้นย้ำขอให้ผู้ขับขี่รถปฎิบัติตามกฎ คอยเป็นหู เป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือป้องกันการก่อเหตุร้ายอาชญากรรมและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะจะก้าวเข้าสู่ AEC ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น เมืองแห่งการท่องเที่ยว

ส่วนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กล่าาว่าการดำเนินการครั้งนี้นอกจากการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างถูกต้องแล้ว จะมีการถ่ายภาพ ทำ ประวัติต่างๆ ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานดำเนินการตรวจสอบประวัติ ของผู้มาขอรับทุกราย โดยจะเร่งดำเนินการในทุกส่วนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้กับผู้ขับขี่ ได้ประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง ที่สำคัญผู้ที่ผ่านทุกกระบวนการแล้วจะได้รับเสื้อวิน หรือเสื้อกัก ที่ออกแบบมาเป็นแบบเดียวกันทั้งจังหวัดโดยใช้สีบานเย็น ที่จะเป็น เอกลักษณ์ของวินมอเตอร์ไซด์ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจดจำง่าย เพราะที่ผ่านมามีการแบ่งแยกสีแตกต่างกันของแต่ละวิน

ด้านพันตำรวจเอกมณฑป แสงจำนงค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำต่อผู้มาขอรับในครั้งนี้ ด้านการให้บริการและราคา ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่มาใช้บริการ ขอให้มีอุปกรณ์ส่วนควบที่มีมาตรฐานความลปอดภัย การขับขี่รถตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งการให้บริการการต้องมีมิตร ไมตรีน้ำใจต่อผู้ใช้บริการ เป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สำคัญหากพบเห็นสิ่งไม่ดี เกิดอาชญากรรม หรือ การก่อเหตุร้ายต่างๆ แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที ขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจดจำเหตุการณ์คนร้าย อย่างเช่นเหตุการณ์ที่ราชประสงค์ วินมอเตอร์ไซด์สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถติดตามจับ กุมคลีคลายคดีไปได้ ยังมีอีกหลายคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ขับรถรับจ้าง

อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นจังหวัดแรกตามนโยบายของคสช.เพื่อดำเนินนำร่องจัดระเบียบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ซึ่งได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดีที่ทุกคนต่างออกมาเข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ที่จะปลอดจากผู้มีอิทธิพวกเรียกค่าคุ้มครองเรียกรับผลประโยชน์ โดยทุกคนจะขึ้นอยู่กับจังหวัดเชียงใหม่

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments