เชียงใหม่พิงคนครร่วมจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ก้าวเดินไกลไปกับ bodyslam นำรายได้ 50 เปอร์เซ็นต์มอบการกุศล

Share This:

เชียงใหม่พิงคนครร่วมจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ก้าวเดินไกลไปกับ bodyslam นำรายได้ 50 เปอร์เซ็นต์มอบการกุศล แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ และโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), คุณอุทัย เลิศ กุญทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่, คุณองอาจ แก้วจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินู ปถัมป์ จังหวัดเชียงใหม่, ดร.หรรษา เทียนทอง รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ รองผู้จัดการศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “ก้าวเดินไกลไปกับ bodyslam”

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เผยว่า การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “ก้าวเดินไกลไปกับ bodyslam” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชา สัมพันธ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้เป็นรู้จัก โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ มอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูป ถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหลายหน่วยงาน คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “ก้าวเดินไกลไปกับ bodyslam” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดจำหน่ายบัตรในราคา 500 บาท และ 2,500 บาท (เฉพาะบัตรราคา 2,500 บาท แถมเสื้อยืด bodyslam) ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถซื้อ บัตรได้แล้วที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์, ห้างสรรพ สินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เชิญร่วมกันก้าวเดินไกลกับคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “ก้าวเดินไกลไปกับ bodyslam” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053- 920000, 053-920002

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments