เชียงใหม่ พรชัย ควบต่ำแหน่งปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่

Share This:

นายนิพนธ์ วิชัยรันต์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกเพื่อสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสโมสรแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งขอแสดงความยินดี นายพรชัย จิตรนวเสถียร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ คบกับนายกสมาคมธุริกจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอบคุณภาพ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักาาการณ์ ผู็อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

Comments

comments