เชียงใหม่ ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม

Share This:

111


ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ 33 โดย พันเอกวรา อุดรพงศ์ ผู้บังคับศูนย์ฝึก ร7 พัน 2 (ค่ายพิชิตปรีชากร)จากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดฝึกอบรม นักศึกษาวิชาทหารจาก 9 โรงเรียนทางตอนเหนือชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ที่ค่ายพิชิตปรีชากร ศูนย์ฝึก ร7 พัน 2 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 804 นาย จาก1.โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพฝาง,2.โรงเรียนไชยปราการ,3โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่,4.โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์,5.โรงเรียนแม่อายวิทยาคม,6.โรงเรียนรังษีวิทยา,7.โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา,8.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30,9.โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ โดยมีการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 12 วัน เริ่มวันที่ 24 สิงหาคม2558 57 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2558 โดยนักศึกษาวิชาทหารทุกคนที่สอบเข้ามานั้นจะต้องเป็นทหารตลอดชีวิตจนกว่าจะปลดจากกองหนุน และจะเป็นกำลังพลสำรองของชาติจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นทหารกองหนุน ซึ่งในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับการฝึกด้านยุทธการ และ ด้านยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง คือสร้างสมรถภาพของร่างกายที่แข็งแรง มีความรู้ด้านการทหารเป็นอย่างดี เสริมสร้างระเบียบวินัย มีความสามัคคีในชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม การข่าว อาสาจารจร บรรเทาสาธารณภัย การพยาบาล ในการเข้าฝึกนั้นเหมือนการฝึกทหารทุกรูปแบบ ด้านพันตรีจำนงค์ นันทะเรือน หัวหน้าชุดฝึกเคลื่อนที่ผลัดที่ 3 ที่ค่ายพิชิตปรีชากร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในการฝึกนั้นต้องการให้เยาวชนเหล่านี้มีความสามัคคีในชาติเป็นตัวแทนที่ดีของเยาวชนประเทศไทยต่อไปพร้อมที่จะเป็นกำลังพลสำรองของประเทศต่อไป ขณะที่ นักศึกษาวิชาทหารได้กล่าวในการเข้ามาฝึกนั้นเพื่อต้องการฝึกระเบียบ วินัยซึ่งไม่สามารถที่จะหาเรียนในห้องเรียนได้ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ยิ่งเข้าใจว่าเราเกิดมาในผืนแผ่นดินไทยแล้วจะต้องตอบแทนประเทศชาติโดยจะเป็นคนดีที่สุดให้กับประเทศชาติ ยอมเสียสละได้เพื่อชาติ

จำนงค์ แสงสงค์ รายงาน

Comments

comments