ลำพูน ผู้ประกอบการ ชาวลำพูน ร่วม เจรจาการค้า กับ ผู้ซื้อ จากประเทศในกลุ่มอาเซียน

Share This:

ลำพูน ผู้ประกอบการ ชาวลำพูน ร่วม เจรจาการค้า กับ ผู้ซื้อ จากประเทศในกลุ่มอาเซียน
ที่ โรงแรม ลำพูนวิลล์ อำเภอเมืองลำพูน ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ โอทอป และ ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ในจังหวัดลำพูน ร่วม พบปะเจรจา การค้า กับ นักธุรกิจ ผู้ ประกอบการจาก ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดย มีนาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่ง การเจรจา ในครั้งนี้ จัดขึ้น ตาม โครงการ เปิดตลาดสู่ ภูมิภาคอาเซียนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย มี ผู้แทน นักธุรกิจ ผู้แทนสภาหอการค้า จาก ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประกอบ ด้วย ลาว , เมียนมาร์ , สิงคโปร์ , อินโดนีเซีย , เวียดนาม และ มาเลเชีย จำนวน 70 คน เดินทางมา มาพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่ , ลำพูน , ลำปาง , แม่ฮ่องสอน ) ซึ่ง ในส่วนของ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน นาง เฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์ จังหวัดลำพูน ได้นำผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์โอทอป ประเภท อาหาร และ เครื่องนุ่งห่ม มา นำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ ให้ ผู้มาเยือนได้ ชม อาทิ ผลิตภัณฑ์ ลำไย อบแห้งเนื้อสีทอง , ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง , ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ,ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร และ เนื้อ แปรรูป , ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม และ ผ้าทอพื้นเมือง และ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง จากสมุนไพร ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ประกอบการ จาก อาเซียน เป็นอย่างดี

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.ลำพูน

 

Comments

comments