เชียงใหม่ เปิดตัวกาแฟดอยเวียง ไร้สารแบรนด์ใหม่ อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ อีกแหล่งผลิตใหญ่บนยอดสูงกว่า 1,800 เมตร

Share This:

0-1

 

เปิดตัวกาแฟดอยเวียง ไร้สารแบรนด์ใหม่ อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ อีกแหล่งผลิตใหญ่บนยอดสูงกว่า 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล คุณภาพไม่แพ้ดอยช้าง เชียงราย

FILE0085.MOV_20150903_062311.689

 

ผู้สื่อขาวพาไปชิมกาแฟ ร้านกาแฟดอยเวียง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ แบรนด์ใหม่ประจำอำเภอที่เกิดขึ้นมาได้ 1 ปีเศษ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของบรรดาคอกาแฟ โดน ยเฉพาะนักท่องเที่ยวเดินทางมาะต้องแวะพากันมาชิม เพราะมีเอกลัษณ์ของรสชาด ที่กลมกล่อม และเป็นกาแฟจากวิถีธรรมชาติ ปลอดสาร หรือไร้สาร จากเชาวเขาเผ่าลาหู่ อยู่บดดอยเวียงผา เขตอุทยานแห่งชาติดอยเวียง

FILE0051.MOV_20150903_062231.682 FILE0111.MOV_20150903_063235.047 FILE0112.MOV_20150903_063248.015

 

นายเศรษฐวัจน์ ตนะพงษ์ เจ้าของร้านกล่าวว่าร้านแห่งนี้เกิดขึ้นมาของตนเองและคุณแม่ ที่ต้องการช่วยเหลือชาวเขาเผ่าลาหู่ ซึ่งได้ปลูกกาแฟที่ดอยเวียงผา จะมีผลผลิตออก มากว่า 4-5 หมื่นตันต่อปี แต่ไม่สามารถระบายออกท้องตลาดได้หมด จึงได้มีแนวคิดร่วมกับทางอำเภอไชยปราการเพื่อต้องการช่วยเหลือละสร้างแบรนด์กาแฟของอำเภอขึ้น มาจึงได้ร่วมกันสร้างร้านกาแฟแห่งนี้ ได้ประมาณ 1 ปีเศษ ก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ซึ่งกาแฟแห่งนี้มีความโดนเด่นที่รสชาดหลังจากผ่านกระบวนชง ออกมาซึ่งที่ร้านจะมีการชงที่แตกต่างจากที่อื่นเพื่อให้เอกลักาณ์ประจำของร้าน ที่ไม่หวานมากไม่ข่มมากเน้นความกลมกล่อม FILE0097.MOV_20150903_063328.407 FILE0098.MOV_20150903_063338.063

 

ที่สำคัญกาแฟแห่งนี้จะไม่ใช้สารเคมีเป็น กาแฟปลอดสารแบบธรรมชาติ และมีความสูงกว่า 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ติดกับดอยช้าง จ.เชียงรายทำให้ตัวเมล็ดกาแฟจะมีคุณภาพดีมาก เพราะดอยเวียงผาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่ได้อนุญาตให้ชาวเขาเผาลาหู่ เดิมได้ทำกินแต่ไม่ให้ทำการเกษตรแบบสารเคมีจึงได้ ปลูกกาแฟขาย ซึ่งตอนนี้กำลังกลายเป็นสินค้าส่งออกไปให้กับบรรดาร้านกาแฟแบรนด์ต่างๆ ที่จะเขามารับซื้อไป แต่ผลิตที่มีจำนวนหนึ่งก็จะถูกส่งมาผลิตร้านกาแฟดอย เวียงแห่งนี้ โดยจะมีบรรดาลูกหลานชาวเขามาเป็นพนักงานชงกาแฟให้บริการ นอกจากนี้ยังมีชาอสัม ที่มีรสชาดดีไม่แพ้ชาจากประเทศจีน

FILE0062.MOV_20150903_062436.409 FILE0064.MOV_20150903_062359.961 FILE0078.MOV_20150903_063428.750 FILE0110.MOV_20150903_063312.958FILE0057.MOV_20150903_062419.209

 

FILE0043.MOV_20150903_062455.529 FILE0044.MOV_20150903_062506.448

ดอยเวียงผา หมู่ที่ 8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เขตอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เทือกเขาวางตัวในเแนวทิศเหนือ – ใต้ เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย มียอดดอยสูงสุดคือ ดอยเวียงผา มีความสูง 360 – 1,834 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำ ลำธารและแหล่งกำเนิดของลำห้วยใหญ่ๆ ที่สำคัญ สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา โดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ระหว่างช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม โดยจะมีฝนตกหนักในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาวเย็ฯ เหมาะสำหรับเดินทางมา ท่องเที่ยว ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 11.8 องศาเซลเซียส และสูงสุด 36.3 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน

FILE0047.MOV_20150903_063203.478 FILE0069.MOV_20150903_063504.575 FILE0071.MOV_20150903_062340.433 FILE0082.MOV_20150903_062321.169

 

ศิระ วีรันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments