กันยายน 8, 2015

เชียงใหม่ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยประจำปี 2558 ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่จบหลักสูตรปัจฉิมวัย ระดับปริญญาตรี จำนวน 55 คน และปริญญาโท จำนวน 204 คน รวมจำนวน 259 คน รวมอายุกันได้มากถึง 17,767 ปี

Share This: ที่ว…