เชียงใหม่ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยประจำปี 2558 ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่จบหลักสูตรปัจฉิมวัย ระดับปริญญาตรี จำนวน 55 คน และปริญญาโท จำนวน 204 คน รวมจำนวน 259 คน รวมอายุกันได้มากถึง 17,767 ปี

Share This:

ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดนายเฉลิม สารแปง นายกเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้จัดพิธีมอบใบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ของนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งมีนักเรียนที่เข้ารับปริญญาชีวิตฯ ทั้งสิ้นจำนวน 259 คน รวมอายุทั้งหมดกว่า 17,767 ปี โดยมี ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งบรรยากาศในบริเวณจัดงานพิธีเหมือนกับงานรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยใหญ่ มีการตกแต่งสถานที่มีซุ้มสำหรับถ่ายภาพอย่างงดงาม โดยมีญาติลูกหลานของผู้ที่เข้ารับเกียรติบัตรนำช่อดอกไม้มามอบแสดงความยินดีและมีการถ่ายทอดพิธีรับออกมาจากบริเวณหอประชุมด้วยหลังจากนั้นกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอยได้แสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยการร้องเพลงประจำโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย หลังจากนั้นมีการบูมแสดงความยินดีต่อความสำเร็จอีกด้วยสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก

สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ดำเนินการ เริ่มต้นจากการประชุมวางแผนกับองค์กรต่างๆเช่นทางวัดและประธานชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เห็นตรงกันว่าควรจะเปิดโรงเรียนชราบาล วุฒิวิทยาลัยขึ้น กำหนดเปิดเรียนทุกวันพุธ เวลา 08.00-15.00 น.ซึ่งหนึ่งปีจะมี 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน โดยจะเน้นการสอนการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันเช่น เจ้าหน้าที่การศึกษานอกโรงเรียน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆมาสอน เช่น คำสอนของศาสนา การปฏิบัติธรรม และทำกิจกรรมงานฝีมือต่างๆเช่นจักรสาน เย็บผ้า งานดอกไม้ประดิษฐ์ หรืองานแกะสลักซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพสำหรับผู้สูงอายุไปด้วย

ด้านนายกเทศบาลตำบลเชิดดอย กล่าวถึงการมอบเกียรติบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จรุ่นแรกเมื่อปี 2557 จะเห็นได้ว่าผู้ที่สำเร็จการทุกคนมีความสุขมากลูกหลานก็มามอบช่อดอกไม้มาแสดงความยินดี ถือว่าเป็นความสุขของผู้สูงอายุอีกแบบหนึ่ง สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย มีจุดประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อผู้เฒ่าผู้ชราที่อยู่กับบ้านจะเกิดความเหงา จึงมีแนวคิดว่าต้องให้ผู้สูงอายุเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตสูงมากและประสบความสำเร็จในชีวิตมาก่อนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับพิธีมอบใบปริญญาชีวิตในครั้งนี้ ผู้เฒ่าที่อายุมากที่สุดที่เข้ารับมอบชื่อนางจันทร์ฟอง สุขสำราญ อายุ 92 ปี โดยเปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ารับปริญญาชีวิตในครั้งนี้ ตนมีความรู้ ป.4 เท่านั้น และเมื่อทางเทศบาลตำบลเชิงดอยได้เปิดโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ขึ้นมาลูกหลานได้นำมาเข้าเรียนได้พบปะกับผู้เฒ่าคนอื่นจำนวนมากและได้เรียนได้รู้จึงไม่รู้สึกเหงา เพราะสนุกและเป็นสิ่งที่ดีมาก รู้สึกดีใจเมื่อได้รับปริญญาชีวิตในครั้งนี้ 000000000จบ00000000

ทีมข่าวpresspeople รายงาน42

Comments

comments