เชียงรายเดินหน้าจัดระเบียบร้านเกมส์ สั่งปิด 15 วันฐานปล่อยเด็กเข้าก่อนเวลา

Share This:

เจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมได้นำคำสั่งของคณะกรรมการจังหวัด เซ็นอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปแจ้งให้เจ้าของกิจการร้านเกมส์ออนไลน์ ให้ปิดกิจการชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน โดยคำสั่ง มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายนถึงวันที่ 23 กันยายน 58 ซึ่งมีร้านเกมส์ออนไลน์ถูกสั่งให้ปิดชั่วคราวจำนวน 2 ร้าน ย่าน ซ.ราชโยธา เขตเทศบาลนครเชียงราย นายฐิติการณ์ ศิริอิศรานุวัฒน์ นักวิชาการวัฒนะธธรรม ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สารวัตรนักเรียน เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ตำรวจ ได้ออกตรวจร่วมตามร้านเกมส์ออนไลน์ในเขตรับผิดชอบ พบว่ามีบางร้านหละหลวง ละเมิดกฎหมาย ปล่อยให้เยาชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปใช้บริการในร้านก่อนเวลา 14.00 น. ของวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) จึงได้ทำการ บันทึกภาพ จับกุม เจ้าของกิจการจำนวนสองร้าน พร้อมทั้งเสนอเรื่องส่งให้คณะกรรมการจังหวัดทราบเรื่อง ต่อมาทางคณะกรรมการจังหวัดเห็นว่า ร้านเกมส์ออนไลน์ทั้งสองร้าน ได้ละเมิดกฎ หละหลวม ไม่ใส่ใจต่อกฎหมาย พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ จึงได้มีคำสั่งลงโทษให้ปิดกิจการชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน ทันที

นายฐิติการณ์ ยังแจ้งให้ทราบอีกว่า พรบ.ดังกล่าวได้ประกาศใช้มานานแล้ว และได้มีการเรียกผู้ประกอบการมาประชุมกันแล้ว ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มิให้ร้านเกมส์ออนไลน์เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน เยาชนอายุต่ำกว่า 18 ปี สามรารถเข้าใช้บริการร้านเกมส์ได้ หลังเวลา 14.00 น. ในวันปกติ คือจันทร์ถึงวันศุกร์ และ เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้อยู่ในร้านเกมส์ได้ไม่เกิน 20.00 น.ของทุกวัน ไม่เว้นแม่แต่วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ นอกจากนี้เจ้าของกิจการควรปิดป้ายประกาศให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ จึงขอให้ร้านอื่น ๆ ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

 

ชายชาญ ไชยมั่น รายงาน

Comments

comments