เชียงราย รวมพลังชาวเชียงราย ร่วมแก้ไชปัญหาน้ำท่วมหน้ามหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง

Share This:

ที่บริเวณถนน ทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายประจญ ปรัชสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในโครงการรวมพลังชาวเชียงราย ร่วมแก้ไชปัญหาน้ำท่วมหน้ามหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงรายจังหวัดทหารบกเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการนำเครื่องจักรขนาดต่างๆ มาร่วมในพิธี
หลังจากพิธีเปิดแล้วจะมีการปล่อยแถวให้เครื่องจักรและผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันเปิดเส้นทางน้ำให้น้ำสามารถผ่านได้อย่างสะดวกไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมอีก

นายประจญ ปรัชสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดโครงกรครั้งนี้เพื่อเป็นการเรื่มต้นจุดประกายในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤติ น้ำท่วมในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเดิมการแก้ปัญหาในจุดนี้มีการแก้ปัญหากันโดยลำพังยังไม่มีการบูรณาการ ซึ่งในวันนี้จะเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติน้ำท่วม ซึ่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่จะได้ระดมสรรพกำลังในการร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งพื้นที่นี้เป็ฯพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าสุด ซึ่งทางเทศบาลก็ได้หาแนวทางในการแก้ปัญหา ทั้งแก้ปัญหาในเบื้องต้น และการแก้ปัญหาระยะยาว เช่นการลุดลอกท่อที่อาจจะอุดตัน เพราะเศษวัชพืชที่ขวางทางน้ำอยู่ และมีการระดมเครื่องจักกลเข้ามาเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลไปได้สะดวก

ซึ่งการแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวงที่เกิดขึ้นติดต่อกัน 2 ปีแล้วนั้น ทางผู็ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้เป้น 3 ระยะคือ การแก้ไขปญหาระยะเร่งด่วน โดยการขุดลอดลำราง ลำเหมือง และลำน้ำสาธษรณธประโยชน์ การแก้ไขปัญหาในระยะกลาง ได้แก่การเปลี่ยนท่อระบายน้ำจากท่อกลมเป็ฯท่อหลอดเหลี่ยม บริเวณทางหลวงแผ่นดิน และการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ และการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้แก่การจัดทำโครงการแก้มลิงแก้ฐน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ และการขุดลอกลำน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ

 

ชายชาญ ไชยมั่น รายงาน

Comments

comments