เชียงใหม่ นายอำเภอจับต่างด้าวให้สินบนเจ้าหน้าที่ขอสัญชาติไทย

Share This:

นายวิจิตร  หลังสัน  นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทำทะเบียนบัตรสัญชาติไทย ของกลุ่มผู้มีสิทธิขอเป็นสัญชาติไทย ว่านายจาวอย  แซ่หย่าง  อายุ 22  ปี บ้านเลขที่  786 บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ขอลัดคิวทำสัญชาติไทยก่อนโดยยื่นเงิน 10,000 บาทให้กับเจ้าหน้าที่ นายวิจิตร  หลังสัน  นายอำเภอเชียงดาว ได้สั่งให้นายสรรเสริญ  พงษ์พิพัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเชียงดาว ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาง พตอ.ศักดิ์ศรี  ยะปาละ  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว  ได้รับตัวและนำมาสอบสวนได้ทราบว่านายจาวอย  แซ่หย่าง ได้วิ่งเต้นเรื่องการขอสัญชาติไทย และได้ทำการตรวจ ดีเอนเอ  การรับรองประวัติต่างๆจากท้องที่ผ่านมาทุกอย่าง แล้วมายื่นที่ทางนายทะเบียนอำเภอเชียงดาว พร้อมให้เงินเพื่อเป็นค่าเปิดทางให้ลัดคิวออกใบบัตรประชาชนก่อน  พตอ.ศักดิ์ศรี  ยะปาละ  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว ได้ออกตรวจสอบการได้มาถึงเอกสารหลักฐานต่างๆเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันจัดทำเป็นเอกสารเท็จได้ปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมและติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ ทางนายจาวอย  แซ่หย่าง ได้ให้การรับสารภาพว่ามีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนของรัฐเป็นฝ่ายปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารปลอมแปลงและเป็นเท็จทั้งหมดและวิ่งเต้นเพื่อให้นายจาวอย  แซ่หย่าง ได้รับสัญชาติไทย และรับเงินค่าจ้างไปแล้วรับรองว่าจะได้สัญชาติโดยเร็ว               นายวิจิตร  หลังสัน  นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว 2 ราย และจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีกหลายคนเป็นขบวนการที่ร่วมช่วยเหลือต่างด้าวให้ได้สัญชาติ เพราะได้มีหลักฐานเพื่อที่จะมัดตัวผู้ร่วมกระทำผิด เพื่อช่วยให้นายจาวอย  แซ่หย่าง ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว ให้ได้สัญชาติไทย ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย พตอ.ศักดิ์ศรี  ยะปาละ  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวส่งตัวนายจาวอยให้กับ รตอ.ฐิติกร  แสนกันทะ  พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวเพื่อทำการสอบสวนและหาผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไปแล้ว

 

สำราญ แสงสงค์ รายงาน

Comments

comments