เชียงใหม่  สวนสัตว์เชียงใหม่แถลงมีข่าวดี พบลักษณะลูกแพนด้าในท้องอยู่ในถุงของแม่หลินฮุ่ยแล้ว

Share This:

 

ที่สโมสรแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ น.สพ .ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทย และน.สพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวช วิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงผลการอัลตร้าซาวด์ แพนด้าหลินฮุ่ยหลังากผ่านการผสมเทียมไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 82 วัน ของการผสมเทียม
ซึ่งผลการตรวจพบว่ามีลักษณะคล้ายตัวอ่อนฝั่งอยู่ในถุงน้ำหน้าท้องของหลินฮุ่ย กำลังเป็นข่าวดีปีนี้ของคนไทยที่จะได้ลูกแพนด้าเกิดขึ้นตัวที่สอง ซึ่งขณะหลินอุ่ยก็แสดง อาการที่ใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดหลินปิง ซึ่งระยะการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 95 ถึง 160 วัน โดยช่วงที่เกิดหลินปิงอุ้มท้องได้ 97 วัน มีน้ำหนักแรกเกิด 235 กรัม นับว่าเป็นช่วงใกล้เคียง กันมากที่จะทำให้หลินฮุ่ยอาจตกลูกในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงตอนเกิดหลินปิง
ศิระ วีรตันยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments