สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กครบวงจรใน “Zoo Kids Zone”

Share This:

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดตัวแหล่งการเรียนรู้ “Zoo Kids Zone” แหล่งการเรียนรู้ครบวงจรสำหรับเด็ก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

DSCF7843

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ แหล่งการเรียนรู้ Zoo Kids Zone ภายDSCF7821ในสวนสัตว์เชียงใหม่ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายรายงานแก่ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประธานในพิธี ในพิธีเปิด แหล่งการเรียนรู้ Zoo Kids Zone”  ภายในพื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์สำหรับเด็กเดิม ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งธรรมชาติวิทยาของสัตว์
ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่เด็ก โดยภายหลังจากประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน แขกผู้มีเกียรติร่วมกันกดปุ่มเปิดม่านใบไม้ บริเวณด้านหน้าป้ายแหล่งการเรียนรู้ Zoo Kids Zone

สำหรับแหล่งการเรียรู้ Zoo Kids Zone นั้น นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษาการตำปหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่โดยฝ่ายการศึกษา ได้มีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์สำหรับเด็กเดิม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร โดยเน้นการนำดฃเสนอเนื้อหาด้วยสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย จึงได้เสนอโครงการ Zoo Kids Zone เพื่อขอความทเห็นชอบจากองค์การสวนสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าว ในวงเงินงบประมาณ 30ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2557 จนกระทั่งแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน

DSCF7856ทางด้านนางสาวรสสุคนธ์ จุยคำวงค์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Zoo Kids Zone ว่า ภายในแหล่งการเรียนรู้ ประกอบไปดวย 2 อาคารเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินที่ร่มรื่น ครอบคลุมบริเวณด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ มีสัตว์ป่าน่ารักอยู่โดยรอบ เช่น ลามา นกเลิฟเบิร์ด เม่น อีกัวน่า กระต่าย แพะ ฯลฯ

อาคาร A จะมีการจัดแสดงสื่อที่น่าสนใจ เช่น การแนะนำสวนสัตว์เชียงใหม่ และผู้ก่อตั้ง Mr.ฮาโรลด์ เมสัน ยัง ส่วนจัดแสดงงานวิจัย / นิทรรศการ Green Zoo นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีสแกนบาร์โค๊ดด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อชมภาพในแต่ละจุดผ่านการสื่อสารแบบ WiFi การจัดแสดงโกสบ๊อกซ์นำเสนอวิถีชีวิตกับสายน้ำในรูปแบบมินิไลท์แอนด์ซาวด์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ การจัดแสดงรูปปั้นสัตว์สงวนของประเทศไทยและสัตว์สต๊าฟ และที่สำคัญ มีส่วนจัดแสดงช้างสำคัญคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สำนึกในพระมหากรุณธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการนำเสนอผ่านสื่อผสมผสานที่มีความทันสมัย

สำหรับอาหาร B ยังจัดทำห้องหนังสือสำหรับนักเรียน นักศึกษา พร้อมเครื่องเล่นเด็กน้อยวัย 3 – 8 ขวบ ห้องจัดรายการวิทยุเสียงตามสาย Green Green Radio และโรงภาพยนตร์สารคดีสัตว์ป่าในระบบ 3 มิติ (Mini 3 D)

แหล่งการเรียรู้ Zoo Kids Zone พร้อมแล้วในการให้บริการ พบกับมหัศจรรย์บวกความทันสมัยในวงการศึกษาเรียนรู้ที่มาคู่กับความสนุกสนาน ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่

DSCF7858

DSCF7825

DSCF7852

……………………………………….

ปรีชา อ่องคำ / รายงาน

Comments

comments