เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้มาตราฐาน Q มี1ใน5ของประเทศ

Share This:

นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายนิกร ทะกลกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด พร้อมสมาชิกร่วมกันเปิดตัวข้าวบรรจุถุงที่มีตราสัญลักษณ์ Q ข้าวบรรจุถุงมีคุณภาพมาตราฐาน 1 ใน 5 แห่งของประเทศ พร้อมเปิดงานสหกรณ์ไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ ให้เกษตรกรได้จำหน่ายสินค้าราคาถูก จัดที่สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก สำหรับสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด มีความโดดเด่นเรื่องการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบครบวงจร จนได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และอำเภอพร้าวยังได้รับคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่องดำเนินการโครงการปรับโคลงสร้างและพัฒนาการผลิตข้าวในเชิงพื้นที่แปลงขนาดใหญ่ (Area Based)ของจังหวัดโดยการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ ที่สำคัญสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้มาตราฐานข้าวบรรจุถุงที่มีตราสัญลักษณ์ Q ที่คุณภาพ 1 ใน 5 แห่งของไทยด้วย

 

วิชัย  ทาเปรียว 22รายงาน

Comments

comments