เชียงใหม่ ขนส่งเร่งดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้แล้วเสร็จตามนโยบายของคสช.เป็นจังหวัดนำร่อง

Share This:

ขนส่งเร่งดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้แล้วเสร็จตามนโยบายของคสช.เป็นจังหวัดนำร่อง

ที่สำนักงานขนส่ง เชียงใหม่ สาขาหนองหอย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการจัดดระเบียบรถจักรยานยนต์ รับจ้าง ให้แล้วเสร็จก่อนเดืนอกันยายนนี้ กลุ่มผู้รับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ นำรถจักรยานยนต์ที่เป็นป้ายทะเบียนขาวดำ หรือป้ายทะเบียนส่วนบุคคล มาเปลี่ยนเป็นแบบรับจ้างสีเหลือง ให้ถูกต้อง และนำรถที่เปลี่ยนแล้วมาตรวจสภาพพร้อมกันของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ถูกต้องมีมาตรฐาน ตามระเบียบของรถเพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชน
นายชาญชัย กล่าวว่าวันนี้ได้จัดการตรวจสภาพรถและทำเรื่องขอเปลี่ยนเป็นแบบป้ายเหลืองสาธารณะ ของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันทั้งจังหวัดเป็นสาขาหนองหอย ตัวเมืองเชียงใหม่ สาขาฝาง สาขาแม่แตง และสาขาจอมทอง เพื่อเร่งรัดการดำนินการงานตามนโยบายของคสช. ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนนี้ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่นำร่องเป็นจังหวัดแรกของภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการนอกจากนี้มีการจัดทำเสื้อกักสีบานเย็น แบบเดียวกันที่เป็นเอกลัษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments