เชียงใหม่ เปิดช่องทางไลน์นักข่าวหลินฮุ่ยอำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารแก่นักข่าว

Share This:

เปิดช่องทางไลน์นักข่าวหลินฮุ่ยอำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารแก่นักข่าว รับทราบทุกระยะทุกเวลาจนกระทั่งตกลูก

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษษการณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้กับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ รับข้อมูลข่าวสารทางไล์กลุ่มนักข่าวหลินฮุ่ยขึ้นมา ได้เชิญนักข่าวจากสังกัดต่างๆ เข้าร่วมกลุ่มในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นทิศทางเดียวกันเหมือนกัน ซึ่งจะมีการนำข้อมูลทุกอย่างลงให้รับทราบไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก้ตามในการติดตามของนักข่าวเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบทุกระยะ
นอกจากนี้ข้อมูลภาพข่าว หรือคลิป ทางสวนสัตว์ถ่ายลงไป สามารถนำไปใช้ได้โดยมีอย่างอิสระ เนื่องจากมบางรายที่ติดภารกิจอื่นไม่สามารถเข้ามาได้ติดตามได้ต่อเนื่องก็จะใช้ช่องทางนี้นำไปเสนอข้อมูลข่าวสารที่เหมือนกัน โดยออกผ่านทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งช่องนี้จะนำเสนอไปจนกระทั่งหลินอุ่ยตกลูกไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตาม ทุกท่านจะได้รับทราบพร้อมๆกัน ซึ่งไลน์นับเป็นอีกช่องทางของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของการตกลูกหลินฮุ่ย ในปีนี้อย่างใกล้ชิด มากขึ้น

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาาน

Comments

comments