ลำพูน ยื่นหนังสือความช่วยเหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งซ่อมแซม ถนน

Share This:

ประชาชนในเขต ตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน  ยื่นหนังสือความช่วยเหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งซ่อมแซม ถนน ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนบ้านจักรคำภิมุข และ ชุมชนบ้านพันตาเกิน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือ ในกรณี ถนนในเขตชุมชน ทั้งสองแห่ง มีสภาพ ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ  เสียหาย หลายกิโลเมตร ซึ่งนาย วีระศักดิ์   เลิศสิทธิชัย นิติกร ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และ พ.ท. นพดล  คามเกตุ  เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดลำพูน ได้ รับเรื่องไว้  ซึ่ง ถนนเส้นดังกล่าว  ได้สร้างมาเป็นระยะเวลากว่า  20 ปีแล้ว  เป็นถนนที่ใช้ เชื่อมต่อหมู่บ้าน ในเขตตำบลต้นธง และ ตำบลริมปิง มีระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร  ขณะมีสภาพ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทาง ซึ่ง ชาวบ้าน ชุมชนจักรคำภิมุข และ ชุมชนพันตาเกิน , ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา และ เกษตรกร ที่ต้องใช้ถนนเส้น ดังกล่าว ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ต่างได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังสร้างความลำบาก ให้แก่เด็กนักเรียนที่จะเดินทางไปโรงเรียนด้วย

ทั้งนี้ ชาวบ้านได้เคยร้องเรียนไปยัง เทศบาลตำบลต้นธงแล้ว แต่ ได้รับคำตอบว่าทำไม่ได้ เพราะเกินศักยภาพการดำงานงานของเทศบาล ชาวบ้านจึงร้องเรียนไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีงบประมาณ และ ให้เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการเอง ชาวบ้านจึงเดินทางมาร้องเรียน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ซึ่ง ศูนย์ดำรงธรรม และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดลำพูน  จะเร่ง ประสาน ไปยัง เทศบาล และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่ง ดำเนินการซ่อมแซม ถนน เพื่อ บรรเทาความ เดือดร้อนของชาวบ้านต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว ปชส.ลำพูน

Comments

comments