เชียงใหม่ คาดรออีก 1 สัปดาห์อาจเห็นแพนด้าน้อย

Share This:

เชียงใหม่  คาดรออีก 1 สัปดาห์อาจเห็นแพนด้าน้อย หลังฮอร์โมนตั้งครรภ์ยังทรงตัวไตร่ระดับขึ้น-ลง แต่ไม่ใช้ชีวัดอะไรได้ แต่จากประเมินตามกราฟแล้วใกล้เคียงตอนเกิด หลินปิง

นายนิพนธ์ วิชยรัตน์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์พร้อมนางสาวรัชนีวรรณ ปัญญาทอง นักวิจัยแพนด้าและนักวิทยาศาสตร์ตรวจวัดฮอร์โมน ได้นำปัสวะของหลินฮุ่ยมา ตรวจวัดหาค่าพบว่าปริมาณฮอร์โมนโปเจสเตอโรน ยังคงที่ 208 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีตินีน จากกราฟที่เปรียบเทียบช่วงตั้งท้องหลินปิงแล้วมีลักาณ์ใกล้เคียงกันมากแต่ การเพิ่มของฮอร์โมนที่น้อยกว่า แต่ไตร่ระดับในระยะใกล้เคียงกันระยะ 85 วันของหลินฮุ่ยขณะนี้เริ่มไตร่ลงมาเช่นเดียวกับช่วงใกล้เกิดหลินปิงและจะขึ้นสูงไปอีกจนตกลงมา ในช่วงที่ 97 วันที่เกิดหลินปิง
อย่างไรก็ตามทำให้ระยะนี้จะไม่ให้การเกิดของแนด้าน้อยอย่างแน่นอน เพราะจากกราฟสถิติเปรียบเทียบกันแล้วจะทำให้คงต้องรอไปช่วงสัปดาห์ ที่อาจจะมีโอกาสได้เห็น แพนด้าน้อยเกิดขึ้นมาหากวิเคราะห์ตามกราฟสถิติของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนของหลินฮุ่ย ปีนี้กับปีที่เกิดหลินปิง ทำให้คาดการไปตามกราฟที่ออกมา แต่ก็ไม่สามารถระบุ ได้ชัดเจนมากหนักเป็นการดูจากสถิติเท่านั้น

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments