เชียงใหม่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดจุดบริการข้อมูลแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม

Share This:

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดจุดบริการข้อมูลแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ที่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา

โดยได้จัดพิธีทำบุญ และเปิดจุดบริการข้อมูลและจุดบริการเครื่องดื่ม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและประชาสัมพันธ์การให้บริการของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ทั้งนี้หลายปีที่ผ่านมา พื้นที่แห่งนี้ ได้เป็นสถานที่รวบรวมเรือนโบราณในเขตล้านนา ซึ่งปัจจุบันมีเรือนโบราณ 8 เรือน ยุ้งข้าว 3 หลัง ที่ถือเป็นแหล่งความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา และการจัดแสดงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการรองรับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภายนอก และชาวเชียงใหม่
ซึ่งการเปิดจุดให้บริการข้อมูล ครั้งนี้ จะเป็นจุดรองรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และให้บริการข้อมูลในเบื้องต้น รวมทั้งเป็นจุดพักผ่อน และจำหน่ายของที่ระลึก โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 น.-16.30 น. และปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

สุพัฒน์ เลาหกมล รายงาน

Comments

comments