แม่ฮ่องสอน เปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

Share This:

ธกส.สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี

บ่ายวันนี้(14 กันยายน 2558)นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ บ้านแก่นฟ้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระดับชุมชน และกระจายความเจริญเติบโตไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระจายการลงทุนไปพื้นที่ต่างๆในจังหวัด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างทั่วถึง

นางศิวพร ปิยะวงศ์ไพบูลย์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกองทุน หมู่บ้านซึ่งอยู่ในการดูแลของธนาคาร จำนวน 133 กองทุน ประกอบด้วยระดับเอ 78 กองทุน ระดับบี 55 กองทุน โดยตั้งเป้าหมายจำนวน 149 แห่ง เป็นเงิน 149 ล้านบาท คาดว่ามีสมาชิกขอกู้จำนวน 5,000 ราย ซึ่งขณะนี้ มีสมาชิกที่ขอกู้แล้วจำนวน 245 ราย

หากเกษตรกรท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์หมายเลข 053-620445/

Comments

comments