ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

Share This:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่ ๔๐/๒๕๕๘
เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

———————————–

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสาน ท่อประปา บริเวณจุดตัดถนนสมโภช ๗๐๐ ปี กับ ถนนเลียบแม่น้ำปิง-ป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

– ถนนช้างคลาน ตั้งแต่ ปากทาง หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถึง ถนนมหิดล
– ถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ ปากซอย เจริญประเทศ ๑๓ ถึง ถนนมหิดล
– ถนนเลียบแม่น้ำปิง จาก ถนนมหิดล ถึง ถนนวงแหวนรอบกลาง
– หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ , หมู่บ้านกาญจน์กนก ๑๙
– หมู่บ้านเวียงทอง , ถนนซอยบ้านพักทัศนาจร
– บ้านป่าพร้าว , บ้านป่าแดดกลาง
– บ้านป่าแดดใต้ , เทศบาลป่าแดด
– วัดป่าแดด , โรงเรียนวัดป่าแดด
– โรงเรียนพิมานเด็ก , หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ ๑๔
– หมู่บ้านวังตาลวิลล่า , หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ ๑๗
– หมู่บ้านในฝัน , หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์
– หมู่บ้านโมเดิร์นทาวน์ , หมู่บ้านนันทนา
– ถนนมหิดล จากหน้าหมู่บ้านนันทนา ถึง สะพานข้ามแม่น้ำปิง ทั้งสองฝั่งถนน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๓๒๓ – ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ขอบคุณปชส.ประปาเชียงใหม่

Comments

comments