กันยายน 16, 2015

เชียงใหม่ นักเรียนโรงเรียนดังเชียงใหม่ลุกฮือขับไล่ผอ.โรงเรียนโวยบริหารไม่โปร่งใสสั่งซื้อวัสดุสิ่งของราคาสูงเกินจริงสั่งซื้อปลาคราฟตัวละ 8 หมื่นพูดจาหยาบคายเรียกร้องให้ย้ายพ้นตำแหน่งภายใน 24 ชั่วโมง

Share This: ที่จ…