เชียงใหม่ คาดการณ์อีก 10 วันข้างหน้าอาจเห็นแพนด้าน้อย 26 กย. ที่เกิดวันใกล้กับหลินปิง 27 พค. 52

Share This:

ก้าว 87 วันหลินฮุ่ยกินมากขึ้นจาก 17 กิโลกรัมต่อวันเป็น 25 กิโลกรัมต่อวัน นอนยาวขึ้นจากเดิมเฉลี่ยวันละกว่า 12-14 ชั่วโมง โดยเฉพาะกลางคืนนอนยาว 12 ชั่วโมง ขณะเดียวกันคาดการณ์อีก 10 วันข้างหน้าอาจเห็นแพนด้าน้อย 26 กย. ที่เกิดวันใกล้กับหลินปิง 27 พค. 52

ผ่านไป 87 วันของการตั้งครรภ์ แพนด้าหลินฮุ่ย ซึ่งมีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่การนอนมากจากเดิมวันละ 10 -12 ชั่วโมงต่อวันเป็น 12-14 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนอนยาวมากขึ้นเป็น 12 ชั่วโมงผ่านมา 3 วัน ตั้งแต่ช่วง 17.00 น. จะเข้าไปนอนจนใกล้เที่ยงคืนตื้นขึ้นมานั่งกิน ก่อนจะนอนต่อจนถึง 08.00 น. นับเป็นอีกพัฒนาการของการตั้งท้องทั่วไปที่ใช้การพักผ่อนรับรู็ถึงการมีลูกน้อยอยู่ในครรภ์ เช่นเดียวกับคนที่อายุครรภ์เริ่มมากจะนอนพักเป็นส่วนใหญ่
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษาการณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เผยว่าจากรายงานของทีมพี่เลี้ยงพบว่าหลินฮุ่ยผ่านไป 3 วันตั้งแต่เข้าสู่วันที่ 85 เป็นต้นมา แต่เดิมก่อนหน้านี้จะใช้เวลาการนอนครั้งละ 2-3 ชั่วโมงตื้นขึ้น จะเดินและกิน แต่ระยะนี้ผ่านมา 3 วันนอนนานยาวขึ้น กินมากขึ้นจากเดิมเฉลี่ยตกวันละ 15-17 กิโลกรัม จากการนับชั่งอาหารที่ให้เข้าไปภายใน ตอนนี้ตกวันละ 25 กิโลกรัม ที่ผ่านออกมาจากการขับถ่าย และการกินก็ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเรียกว่าจะใช้การกิน สลับกับการนอนในระยะผ่านไปเข้าสู่วันที่ 87 ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเริ่มใกล้เคียงกว่าร้อยละ 90 ของการตั้งท้องหลินปิง ทำให้ขณะนี้มีความมั่นใจมากขึ้นของการมีแพนด้าน้อยในปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบวันที่หลินปิงเกิด 97 วัน คงเหลืออีก 10 วันคาดไว้จะเป็นวันที่ 26 กันยายน ซึ่งใกล้กับหลินปิง เกิดวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทำให้จะใกล้เคียงกันมากตามคาดการณ์ไว้จะทำให้กลายเป็นสถิติที่หลินฮุ่ยเกิดลูกเกือบวันเดียวกัน

ศิระ วีรตันยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments