เชียงใหม่ รอง ผบ.สส.ประธานอัญเชิญพระนเรศวรประทับ ร7พ2 ค่ายพิชิตปรีชากร

Share This:

พลเอกประสูติ    รัศมีแพทย์  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็นประธานประกอบพิธีมังคลาภิเษก รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธี พรัสถูปเจดีย์พระนเรศวร บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออัญเชิญประทับ ณ ศาลาที่ประทับแห่งใหม่ ค่ายพิชิตปรีชากร กองพันทหาราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 7  ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีพระเกจิอาจารย์ล้านนาจำนวน 14 รูปได้มาประกอบพืธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญคาถาและทำการปลุกเสกตามความเชื่อแบบโบราณล้านนา  อัญเชิญประทับ ณ ศาลาที่ประทับแห่งใหม่ ค่ายพิชิตปรีชากร กองพันทหาราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 7  เพื่อความเป็นศิริมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป  ซึ่งศาลาหลังเก่าได้ทรุดโทรม ไม่สง่างาม จึงได้สร้างขึ้นมาใหม่ ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และให้กำลังใจกำลังพลตลอดจนประชาชน ได้มาสักการบูชาตามความเชื่อว่าพระนเรศวรมหาราชเป็นปฐมกษัตริย์ไทยที่ยิ่งใหญ่รบชนะทุกสารทิศและเป็นพระองค์เดียวที่สามารถประกาศอิสรภาพต่อพม่าได้สำเร็จและสามารถรบชนะพม่าได้ทุกครั้งจนพม่าไม่กล้ารบด้วย ในวันนี้มีประชาชนข้าราชการ มาร่วมงานอย่างสมเกียรติ

 

สำราญ แสงสงค์ รายงาน

 

Comments

comments