เชียงใหม่ หลินฮุ่ยฮอร์โมนพุ่ง 300 กว่าครั้งแรก หลังขึ้น-ลงมาตลอด นักวิจัยเผยเป็นระยะของการตั้งท้องต่อเนื่อง

Share This:

หลินฮุ่ยฮอร์โมนพุ่ง 300 กว่าครั้งแรก หลังขึ้น-ลงมาตลอด นักวิจัยเผยเป็นระยะของการตั้งท้องต่อเนื่อง ใกล้เคียงช่วงท้องหลินปิง เป็นไปตามกราฟสถิติเดียวกัน เตรียมขอกราฟจากสหรัฐช่วงท้องเหมยเซียนระหว่างท้องเดียวและแฝดฮฮร์โมนแตกต่าง

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมนางสาวรัชนีวรรณ ปัญญาทอง นักวิทยาศาสตร์ ทีมวิจัยแพนด้า แถลงผลการตรวจฮอร์โมนโปรเจสเต อโรน หลังจากเมื่อวานนี้คงที่ 188.49 แต่ในวันนี้พุ่งขึ้น 369.84 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีตินีน เพิ่มขึ้น 181.35 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีตินีน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งท้องมา ซึ่งเป็นสัญญาณของการตั้งท้องต่อ หากตกลงก็จะใกล้เกิดแล้ว แต่นี้คงเป็นเชนเดียวกับตอนตั้งท้องหลินปิง แต่พุ่งขึ้นไปกว่า 500 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีตินีน แต่ฮอร์โมน มากน้อยไม่ใช้ส่วนสำคัญแต่เป็นเพียงสัญญาณของการตั้งครรภ์เท่านั้น
อย่างไรก็ตามเตรียมประสานไปทางสหรัฐ ทีมเลี้ยงเหมยเซียนเพื่อขอตารางเปรียบเทียบของเหมยเซียนที่ท้องเดียว และท้องแฝด ฮอร์โมนมีความแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจาก ของเราไม่สามารถจะเทียบเคียงอะไรได้เพราะมีท้องเดียวไปเพียง 1 ท้องเท่านั้น เพราะหลายคนก้ต้องการลุ้นให้เกิดลูกแฝด แต่ฮอร์โมนของเหมยเซียนจะมาเทียบอะไรกับ ของหลินฮุ่ยไม่ได้แต่เพียงนำกราฟสถิติที่ได้มาเทียบเคียงของการตั้งท้องเดียวและท้องแฝด เพื่อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในการใช้งานวิจัยที่จะแลกเปลี่ยนกันของทีมงานวิจัยแพนด้า ของไทยและสหรัฐ

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments