ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ยังคงตรวจเข้มสถานประกอบการ ให้ปฎิบัติตามกฎหมาย

Share This:

ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ยังคงออกตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ภายหลังได้รับการร้องเรียน ยังพบผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย โดยได้จับกุมและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด4

วันที่ 19 ก.ย. 58 เวลา 21.00 น. – 20 ก.ย. 58 เวลา 01.30 น. ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการอำนวยการของนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำโดย นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอ หน.ฝ.ความมั่นคง /สมาชิกกองร้อย อส.อ.เมืองเชียงใหม่ที่ 2 ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงฯ และทีมงานสาธารณสุข อ.เมืองเชียงใหม่,ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.ฟ้าฮ่าม รวมทั้ งสิ้น 24 นาย ได้ออกตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ประชาชนร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ และร้องเรียนโดยตรงถึง นอภ.เมือง ชม. ผวจ.ชม. และออกตรวจตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 รวมทั้งสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามคำสั่ง ผวจ.ชม.

ผลการตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยเริ่มตรวจบริเวณย่านก่อนถึงตลาดรวมโชค จำนวน 4 แห่ง ผลการตรวจไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการแต่อย่างใด ได้แจ้งให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยเคร่งครัด จากนั้นจึงเข้าตรวจบริเวณหลังเซ็นทรัลเฟสฯ จำนวน 3 ร้าน ผลการตรวจพบร้าน “สหายนิยมคาเฟ่” มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (พบผู้มีอายุระหว่าง 15-17 ปี จำนวน 3 คนและวิ่งหนีออกนอกร้านอีกหลายคน)  และมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย (ขายเป็นโปร) เจ้าพนักงานฯ จึงจับกุมในฐานความผิด “จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ตาม ม.29 (1) จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืน ม.30 (3) การลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551และยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม ฯ ม.26 (3) ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546″

ต่อจากนั้นจึงเข้าตรวจร้าน”ปิ้งย่างนายใหม่”  พบว่าผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย (ขายเป็นโปร) ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551″ เจ้าพนักงานฯ จึงจับกุมผู้ประกอบการทั้งสองแห่ง นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.แม่ปิง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และได้บันทึกตรวจให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ 4 ข้อ 5 ตามคำุสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นด้วย

จากนั้น เวลา 00.15 น. จึงเข้าตรวจร้าน Trun ub ทางลอดสะพานฟ้าฮ่าม-ตลาดขะจาว ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ปรากฏว่า “ปิดให้บริการ” แต่ยังมีผู้ใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเข้าตรวจบัตร ปชช.ไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์แต่อย่างใด จึงได้บันทึกตรวจให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ 4 ข้อ 5 ตามคำุสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นด้วย

และในเวลา 00.45 น.เข้าตรวจ เข้าตรวจบริเวณย่านฟ้าฮ่าม ย่านถนนวังสิงห์คำ ย่านตลาดสมเพชร ถนนลอยเคราะห์ ย่านถนนช้างคลาน ย่านตลาดบุญอยู่ ปรากฏว่าสถานประกอบการทุกแห่ง “ปิดให้บริการ” แล้วทั้งหมด ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตกค้างอยู่ตามถนนทั้งย่านสมเพชร ลอยเคราะห์ ท่าแพ มูลเมือง จึงได้แนะนำให้กลับเข้าที่พักและถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และได้ตรวจสอบสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตาม ปว.50 จำนวน 6 แห่ง ปรากฏว่าปิดให้บริการทั้งหมด

…………………………………………………

Comments

comments