แพทย์ศาสตร์ มช. จัดงานวิ่งมหากุศลเนื่องในวันมหิดล

Share This:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดงาน”วิ่งมหากุศลเนื่องในวันมหิดล”  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบัน และหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้r5

ที่หน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมปล่อยตัวนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งมหากุศลเนื่องในวันมหิดล ครั้งที่ 41 ประจำปี 2558 โดยมีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และมูลนิธิสมาคมการกุศล รวม 85 หน่วยงาน นักวิ่งกว่า 1 พันคน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน การสาธารณสุข และการอุดมศึกษาของไทย” รวมถึงเป็นการส่งเสริมพลานามัยที่ดีให้กับประชาชน และจัดหารายได้สมทบทุน “ราชสมาทร” ซึ่งเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทุนเริ่มต้นเมื่อปี 2507 เป็นต้นมา สำหรับใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ และด้อยโอกาส ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

…………………………………………..

ภาพ / ข่าว : สุพัฒน์ เลาห์กมล

Comments

comments