เชียงราย สดุดีและวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า

Share This:

นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ของจังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีกล่าวสดุดี และร่วมวางพวงมาลา ต่อหน้าลานอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท.) และจัดกองทหารยิงสลุต ณ บ้านห้วยกว๊านเหนือ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย8

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และเสียสละชีวิต เพื่อบ้านเมืองเมื่อครั้งอดีตอาทิ นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตำรวจโทศรีเดช ภูมิประหมัน อดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และพลโท จำเนียร มีสง่า อดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าว กองทัพภาคที่ 3 ทำให้คนไทยทั้งชาติมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็น และผาสุกจวบจนปัจจุบัน โดยการปกป้องรักษาชาติ และผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งนั้นเป็นภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยผู้รักชาติ กล้าหาญ ยอมเสียสละชีวิตเป็นชาติพลีชีพจริงๆ จึงจะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และธำรงอยู่ได้ตลอดไป

จังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมกล่าวสดุดีสรรเสริญเกียรติคุณ วีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสามผู้กล้า และขอปฏิญาณต่ออนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่แห่งนี้ว่าจะสืบทอดปณิธานอันแน่วแน่ของวีรบุรุษสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร ตลอดไป และจะปกป้องแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งไว้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อเช่นท่านที่ได้กระทำไว้ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ขอบคุณภาพข่าว นายกังวาล ปริมา ช่างถ่านภาพ ปชส.เชียงราย

Comments

comments