เชียงใหม่ ผบ.สส.เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายหุ้มทองเจดีย์พระธาตุดอยเวียงชัยมงคล วัดแห่งแรก อ.พร้าว

Share This:

พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายหุ้มทองเจดีย์พระธาตุดอยเวียงชัยมงคล วัดแห่งแรก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ องค์พระธาตุชำรุดเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดิไหว ล่าสุดบูรณะเสร็จแล้ว เชิญร่วมงานบุญวันที่ 24 ก.ย.2558

พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดเผยว่า วันที่ 24 ก.ย.ขอเชิญชวนข้าราชการ6ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญถวายหุ้มทองเจดีย์พระธาตุดอยเวียงชัยมงคล อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และประกอบพิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระนเรศวร รุ่น มหาราชชัยมงคล จากที่แผ่นทองขององค์พระธาตุดอยเวียงชัยมงคลได้ชำรุดเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ พระธาตุจากที่หุ้มทองจังโก้เกิดเสียหาย ยอดพระธาตุปริแตกเสียหายจำนวนมาก เพราะพระธาตุของวัดอายุเก่าแก่ เป็นวัดแห่งแรกของ อ.พร้าว จึงควรจะรับการบูรณะ ซึ่งตนมาตรวจราชการรับทราบปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับข้าราชการในสังกัดและหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนจัดทำบุญบูรณะซ่อมแซมองค์พระธาตุดอยเวียงชัยมงคลขึ้น ขณะนี้ได้บูรณะเสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมจะทำบุญถวายหุ้มทองเจดีย์พระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ในวันที่ 24 ก.ย.นี้จึงเชิญชวนศัทราประชาชนร่วมทำบุญในวัดดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงาน พิธีวาระแรกเริ่มเวลา 09.39 น. แม่ย่าวรรณฑารักษ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานทุนนิธิวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระประธาน เชิญผู้มีเกียรติจุดเทียนมหามงคลต่างๆ สูมา 5 โกฐาก พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ 9 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์มหาเถระ 4 รูปนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลส่วนพิธีวาระที่สองเริ่มเวลา 10.30 น. พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จุดเทียนธูปกราบสักการะพระธาตุฯ เสร็จแล้วจุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเถระ 9 รูป สวดชัยมงคลคาถา พระสงฆ์เถราจารย์ 4 รูปนั่งอธิฐานจิตเจริญพุทธคุณปลุกเสกวัตถุมงคลส่วนการจัดสร้างวัตถุมงคลบูรณปฏิสังขรณ์ หุ้มทองจังโก้ (ปิดทอง) พระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งทัพโบราณ 700 ปี วัดแรกของอาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มี 1. เหรียญทองคำ สร้าง 19 เหรียญ (มอบแก่ผู้อุปถัมภ์กำรหุ้มทองพระเจดีย์) 2. เหรียญเงินหน้ำทองคำ สร้าง 109 เหรียญ (มอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาหุ้มทอง 1 ตร.ม.) 10,000 บาท 3. เหรียญเงินลงยาราชาวดีสีน้ำเงิน 199 เหรียญ (มอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาหุ้มทอง 1 ตร.ม.) 5,000 บาท4. เหรียญทองแดงประกำยรุ้ง สร้าง 3,000 เหรียญ (มอบแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนำไปสักการบูชา เหรียญละ 199 บาท) 5. เหรียญทองแดงธรรมดำ สร้าง 2,000 เหรียญ (มอบให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 1,000 เหรียญ แจกข้าราชการทหาร, อีก 1,000 เหรียญ แจกผู้มาร่วมงานถวายเจดีย์ทองในวันที่ 24 ก.ย.2558)

ผู้สนใจติดต่อขอเช่าบูชาได้โดยตรงที่วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล หรือติดต่อขอทราบรายละเอียด โทร. ดร. พระครูวรวรรณวิวัฒน์ เจ้ำคณะตำบลโหล่งขอด โทร 08-7182-4044, พระครูใบฎีกำธัญเทพ จิตส วโร ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบ้ำนหลวง โทร. 08-9701-1103, พระใบฎีกำพัทธภณ เสฏฺโฐ โทร. 09-3945-2624 ได้ทุกวัน

7

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

วิชัย ทาเปรียว รายงาน

Comments

comments