เชียงใหม่ พัฒนาพิงคนคร เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  5-9 ตุค. 58

Share This:

ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา    โดยจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 คืน  5 วัน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558  ณ  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  สำหรับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 11  โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์สายคุณแม่ ดร.สิริ กริณชัย  ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติ  โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติอย่างเต็มที่ อาทิ ที่พัก อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง และการจัดปฏิบัติในสถานที่ที่เย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่และสามารถร่วมฝึกได้ตลอดการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกได้มีกำลังใจในการฝึกปฏิบัติธรรมในครั้งต่อๆไป  ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถเลือกรับศีล 5 หรือศีล 8 ก็ได้   

 

ข่าวภาพ ปชส.พัฒนาพิงคนคร

Comments

comments