งานประเพณี สลากภัตและสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2558 ระหว่าง วันที่ 25 – 27 กันยายน

Share This:

จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานประเพณี สลากภัตและสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2558 ระหว่าง วันที่ 25 – 27 กันยายน 2558 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน , สมาคมชาวลำพูน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีความโดดเด่นทางวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวของภูมิภาคและประเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ต้นสลากย้อมและ การแสดง แสง สี เสียงทางวัฒนธรรม การประกวดฮ่ำกะโลง และการทำบุญถวายทาน การอ่านเส้นสลากตามประเพณีล้านนา

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน และการแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง”ข้าเจ้าจะตานสลากย้อม” ,  ถนนสายวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหารและของใช้พื้นเมือง ,

ในวันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. พบกับแสดงดนตรีล้านนาผสมสากลบนถนนสายวัฒนธรรม , เวลา 17.30 น. ขบวนแห่ต้นสลากย้อมสูง 8 เมตร พร้อมเครื่องครัวทานแบบล้านนา เคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย และพิธีเปิดงาน “สลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2558 อย่างเป็นทางการ และการแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง “ข้าเจ้าจะตานสลากย้อม”

สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 07.00 น. นำต้นสลากเตรียมถวายสลากภัตภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย และชมการแสดงซอพื้นเมือง การประกวดฮ่ำกะโลง และ ในเวลา 13.00 น. พุทธศาสนิกชน จะร่วมกัน ประกอบพิธีถวายทานสลากภัต

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ติดต่อได้ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 089 – 95552174 , พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ : 081- 7962466 , สภาวัฒนธรรม จ.ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ : 087 – 7144448 และ กองการศึกษาองค์การบริหารส่วน จ.ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ : 087 – 1939556.

12019775_926046807488349_184929462683779242_n

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Presspeople / รายงาน : ขอบคุณภาพประกอบ . ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

Comments

comments