เชียงใหม่ วันแรดโลกสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมฉลองนำอาหารให้แรดกาลิ สายพันธุ์อินเดียวนอเดียว 1 เดียวในประเทศไทย

Share This:

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์พร้อมนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผช. ผอ.สวนสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรดโลก ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม นำผลไม้หลากหลายชนิดมาจัดเป็นบุฟเฟ่ ให้กับกาลิ แรดอินเดีย เพศเมีย อายุ 30 ปี ให้ได้รับประทานโดยกาลิได้เลือกกินข้าวโพด อาหารโปรดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขณะนี้ต้องโดนเดียวไร้คู่หลังจากนาคีย์ แรดอินเดียนำมาจากสิงคโปร์ นำมาเป็นคู่กับกาลิ แต่เสียชีวิตเมื่อ 23 มค 2545 อายุได้ 24 ปี ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหาคู่ให้ได้ กลายเป็นแรดนอเดียวตัวเดียวในประเทศไทย เกิดเมื่อปี 2528 นำมาจากประเทศเนปาล โดยพระราชาธิบดีแห่งประเทศเนปาล ได้น้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทรงพระราชทานให้กับองค์การสวนสัตว์ และย้ายมาอยู่สวนสัตตวืเชียงใหม่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529 จัดเป็นสัตว์หายากที่อยูบัญชี ไซเตส 1 และเป็นสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ในธรรมชาติ

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments