เชียงใหม่ พัฒนาพิงคนคร ร่วมจัดบูธกิจกรรมงาน JATA Tourism Expo Japan ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Share This:

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดบูธกิจกรรม ในงาน JATA Tourism Expo Japan ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดศาลาไทย ในงาน JATA Tourism Expo Japan ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นงานเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น มีผู้ประกอบการจากทั่วโลก จำนวน 150 ประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 1,000 บูธ และในวันที่ 24 – 25 กันยายน 2558 เป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อเและผู้ขายที่มีการนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันงาน สำหรับวันที่ 26 – 27 กันยายน 2558 ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมงานในครั้งนี้ด้วย
การร่วมงานของท่านรัฐมนตรีฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้กับชาวญี่ปุ่นในการท่องเที่ยวประเทศไทย และโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีฯ มาเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในงานนี้ด้วย

 

ปชส.พัฒนาพิงคนคร ข่าว/ภาพ

Comments

comments