เชียงใหม่ จัดระเบียบรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างสำเร็จ แจกเสื้อวินแบบเดียวกันทั้งจังหวัด

Share This:

จัดระเบียบรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างสำเร็จ แจกเสื้อวินแบบเดียวกันทั้งจังหวัด โดยเป็นจังหวัดแรกของภูมิภาคดำเนินการตามนโยบายของคสช.

นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเสื้อวินและหนังสือรับรองจัดตั้งวิน สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบรถสาธารณะทั้งรถตู้ แท๊กซี และรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถูกกำหนดให้เป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดระเบียบให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 โดยมีนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแจกเสื้อวินและหนังสือรับรองจัดตั้งวิน
จากการจัดระเบียบของคณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์จังหวัดเชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนผู้รับจ้างทั้งหมด มีมาตรฐาน คุณภาพ และสวมเสื้อเป็นสีเดียวกันคือ สีบานเย็น เป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดอบรมผู้ขับขี่รถทุกคนเป็นอาสาเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือสอดส่องป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีผู้เกณฑ์ตามมาตรฐานจำนวน 592 ราย จำนวน 61 วิน หลังจากนี้หากประชาชนพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ได้มอบเสื้อสวมเสื้อและใบรับรองจัดตั้งวินแก่ตัวแทนพร้อมปล่อยคาราวารรถจักรยานยนต์รับจ้าง กลับไปเพื่อประกอบอาชีพต่อไป

Comments

comments