กันยายน 30, 2015

เชียงใหม่ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แม่เลี้ยงเดี่ยว 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้นำร่องเป็นครั้งแรกที่ได้มีการร่วมกลุ่มกันและได้ช่วยเหลือให้แม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีแหล่งเงินทุนมาช่วยเหลือในการประกอบอาชีพตามที่ถนัด

Share This: ที่ว…