เชียงใหม่ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แม่เลี้ยงเดี่ยว 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้นำร่องเป็นครั้งแรกที่ได้มีการร่วมกลุ่มกันและได้ช่วยเหลือให้แม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีแหล่งเงินทุนมาช่วยเหลือในการประกอบอาชีพตามที่ถนัด

Share This:

ที่วัดสันป่าเลียงตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ วิบูลย์มา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหอย เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แม่เลี้ยงเดี่ยว 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้นำร่องเป็นครั้งแรกที่ได้มีการร่วมกลุ่มกัน โดยมีกลุ่มแม่บ้านตัวแทนจาก 5 อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอสารภี อำเภอแม่ริมอำเภอสันกำแพงอำเภอดอยสะเก็ดจำนวน50 รายเข้าร่วมโดยมี ดร รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมได้ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจกับการเข้าร่วมเวทีกองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเวทีดังกล่าวได้ให้ความรู้พร้อมให้อาชีพให้เงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวที่พบว่าลำบากสุดในเบื้องต้นและผู้รับผิดชอบโครงการได้มีแนวคิดที่จะทำอย่างไรให้กับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความมั่นคงมีอาชีพมีรายได้พอเพียงสำหรับการดูลูกหลานในครอบครัวของตนเอง พร้อมทั้งมีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนมากคนในสังคมจะมองว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกสามีทอดทิ้ง เป็นผู้หญิงไม่ดี แต่ในความเป็นจริงนั้นทั้งหมดส่วนใหญ่จะพยายามอยู่ด้วยตนเองเลี้ยงลูกตามลำพังการจัดเวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกแม่เลี้ยงเดี่ยว 5 อำเภอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ้งกันและกัน ปัญหาและอุปสรรคจุดอ่อนและจุดแข็งการสร้างความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกพร้อมระดมความคิดเห็นต่างๆและได้ช่วยเหลือให้แม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีแหล่งเงินทุนมาช่วยเหลือในการค้าขายและมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน รายงาน

Comments

comments