เดือน: ตุลาคม 2015

เชียงใหม่ อุทยานราชพฤกษ์ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานมหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ Chiangmai Flora Intrenationnal Orchid Show 2015

Share This: ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พ […]
Read More

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ เมนเก่ากับท่อเมนใหม่

Share This: ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้ […]
Read More