ชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะซ่อมแซมสะพานไม้ซูตองเป้

Share This:

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดงานบุญ ผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัยไปสบทบทุน บูรณะซ่อมแซมสะพานไม้ซูตองเป้S__4743214

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวไทยใหญ่และชาวกะเหรี่ยง จากหลายหมู่บ้าน ได้ร่วมกัน จัดงานบุญ ผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัย ไปสบทบทุน บูรณะซ่อมแซมสะพานไม้ซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาทำให้สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สูงในประเทศไทยได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินไปซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายและร่วมกสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีพระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ ประธานสวนธรรมภูสมะ และนายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับ ซูตองเป้ เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จสัมฤทธิผล มีลักษณะเป็นสะพานไม้ไผ่กว้างประมาณ 2 เมตร แต่ยาวมากถึง 500 เมตร ที่ชาวจังวหัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันสร้างทอดข้ามผ่านทุ่งนาข้าวของชาวบ้านจากบ้านกุงไม้สัก ข้ามผ่านแม่น้ำสะงา โดยเป็นสะพานเชื่อมเชื่อมต่อไปสู่ “สวนธรรมภูสมะ” สถานปฏิบัติธรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองแม่ฮ่องสอน นนอกจากนั้นจุดเด่นของที่ที่นี้นอกจากจะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้เขียนคำอธิฐานบนแผ่นไม้ไผ่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิถย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งด้วย.

S__4743212

S__4743209

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ชีวิน / แม่ฮ่องสอน 1 ตค 58

Comments

comments