รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (30 ก.ย.58)

Share This:

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคึกคัก ซึ่งในรอบปีมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์
43746
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการแสดงสัตว์ในส่วนแสดง ไนท์พรีเดเตอร์ ซึ่งมีการปรับปรุงเป็นโซนแสดงใหม่ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดและเห็นวงจรชีวิตของสัตว์ป่านักล่าได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจเรียกเสียงฮือฮา จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่ร่วมเข้าชมเป็นอย่างมาก

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้กล่าว บรรยายถึงการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ว่ามียอดขายบัตรเข้าชมเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ โดยมียอดนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 แสนคนต่อปี สามารถเก็บค่าเข้าชมได้มากถึง 254 ล้านบาท นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังประสบความสำเร็จกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ อย่างเช่นสิงโตขาว และฮิปโปแคระ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลสัตว์ป่าได้ดีใกล้เคียงกับตามธรรมชาติ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ภาพ / ข่าว : สุพัฒน์ เลาห์กมล รายงาน

Comments

comments