เชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่

Share This:

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พร้อมภริยา เดินทางมาเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเป็นวันแรก โดยมีบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของการมารับตำแหน่ง โดยเริ่มต้นที่ประตูช้างเผือก วัดเชียงมั่น อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วัดสะดือเมือง ศาลพญามังราย พระพุทธสิหิงค์วัดพระสิงห์ฯ เสาอินทขิล ศาลหลักเมือง วัดเจดีย์หลวง จากนั้นได้เดินทางเข้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสักการะศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่และสักการะพระพุทธรูปในห้องพระ หลังจากนั้นได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่มารอต้อนรับและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังศูนย์ประชุมและจักแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ ร.5 ศาลท้าวมหาพรหม และพระภูมิเจ้าที่ บริเวณศูนย์ราชการฯเพื่อปฎิบัติภารกิจในวันแรก และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงต้อนรับบริเวณจวนผู้ว่าฯ

ประวัตินายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การทำงาน พ.ศ.2527 ปลัดอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก – พ.ศ.2535 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย – พ.ศ.2539หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย – พ.ศ.2541 หัวหน้าฝ่ายแผนอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย – พ.ศ.2545 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย – พ.ศ.2547พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ – พ.ศ.2549 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย –พ.ศ.2550 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย – พ.ศ.2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ – พ.ศ.2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ – 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย.58 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 1 ต.ค.58.
ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน รายงาน

Comments

comments