เชียงใหม่ ปศุสัตว์ลงพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคปากเท้าเปื่อย พบวัวตัวใหญ่เริ่มหายป่วยและเฝ้าระวังตัวเล็ก เพราะภูมิต้านทานจะต่ำทำให้การติดเชื้อได้ง่ายร่วมไปถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆ โดยให้แยกออกจากฝูงวัวขนาดใหญ่

Share This:

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังเชียงใหม่ พร้อมสัตว์แพทย์ ลงพื้นที่ 5 อำเภอ คือสันทราย สันกำแพง แม่ออน สารภี และดอยหล่อ ของจังหวัดเชียงใหม่ หลังมีการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงโคกระบือ มากที่สุด ได้ประกาศควบคุมพื้นที่หามขนย้ายสัตว์และน้ำนม ออกนอกพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ไปออก จากการลงตรวจสอบพื้นที่ในวันนี้พบว่าเกษตรกรได้ทำการรักษาโคและกระบือที่มีอาการป่วย จากการติดเชื้อตามขั้นตอนของการรักษาเรียบร้อย โดยสัตว์ขนาดใหญ่จะปล่อยไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ยกเว้นมีโรคอื่นแทรกซ้อนเข้ามา ส่วนสัตว์ขนาดเล็กระยะนี้ยังต้องเฝ้าระวังไปอีกสักระยะเพราะภูมิต้านทานจะต่ำทำให้การติดเชื้อได้ง่ายร่วมไปถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะตามโดยให้แยกออกจากฝูงวัวขนาดใหญ่เพื่อเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามหลังจากมีการประกาศควบคุมพื้นที่ ทำการรักษาไปแล้วก็ไม่พบว่าสัตว์ล้มป่วยเพิ่มเติมและตาย ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ไม่มีการฝ่าฝืนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตว์แพทย์เป็นอย่างดี รวมไปถึงพื้นที่ตลาดค้าสัตว์ ก็เฝ้าติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบมีการแพร่ระบาดออกไป เพราะมีการควบคุมของด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ใช้ พรบ.โรคระบาดสัตว์ เข้ามาควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดออกไปนอกพื้นที่และจังหวัดอื่นๆ000000000จบ0000000004

Comments

comments