เชียงใหม่ เด็กนักเรียนช๊อปกระจายของที่ระลึกแพนด้า

Share This:

เด็กนักเรียนช๊อปกระจายของที่ระลึกแพนด้า ขณะหลินฮุ่ยนอนหลับแต่ไม่หลับจริงลืมตาผลจากฮฮร์โมนโปรเจสเตอโรนสูง น้ำหนักตัวลดลงเริ่มไม่กินอีกคาดจะเข้าสู่การใล้กเกิดลูกทุกขณะ เป็นเช่นเดียวกันตอนเกิดหลินปิง

ส่วนบรรยากาศส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ยังคึกคักเนื่องแน่ไปด้วยเด็กๆ นักเรียนจากจังหวัดลำปาง ก่อนปิดเทอมคณะครู ได้พามาเที่ยวชมแพนด้าหลินฮุ่ย หลังจากทราบว่าตั้งท้องลูกตัวที่สอง เพื่อมาให้กำลังใจและแสดงความยินดี เด็กๆ ต่างก็ไม่พลาดหวังหลินฮุ่ยไม่นอนหลับเดินไปมาให้ถ่ายภาพ ซึ่งเด็กนักเรียนต่าพากันซื้อของที่ระลึกจากแพนด้า โดยเฉพาะคนที่ไม่มีกล้องมือถือก็จะซื้อภาพแพนด้าหลินฮุ่ยและช่วงช่วง ไปเป็นที่ระลึกเพื่อฝากพ่อแม่และเก็บไว้ว่าได้เดินทางมาเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ชมแพนด้าทั้งสอง
ขณะเดียวกันพบว่าแพนด้าหลินฮุ่ยที่เอาแต่นอนเป็นส่วนใหญ่นั้น แต่กลับพบว่าไม่ได้นอนหลับแบบสนิท จะลืมตาอยู่ให้เห้นแต่เนื่องดวงตาเป็นสีดำพร้อมขอบตาทำให้ไม่สามารถสังเกตุได้ แต่หากได้มองใกล้แล้วจะเห็นชัดว่าลมตามองดู หรือช่วงกระพริบตาถึงจะเห็น จากลักษณะดังกล่าวจากการสอบถามทีมพี่เลี้ยง น่าเกิดจากปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ขึ้นสูง ทำให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในร่างกายมีมากจึงทำให้ไม่หลับสนิทจริง เหมือนเป็นการนอนพัก เป็นวันที่ 104 ของการตั้งท้อง หลินฮุ่ยกินลดลง นอนมากโดยเฉพาะส่วนจัดแสดง ขณะเดียวกันน้ำหนักเริ่มลดลงเหลือ 120 กิโลกรัม จาก 127 กิโลกรัมก่อนหน้านี้ ใกล้จะเกิดลุกน้อยทำให้ไม่ค่อยกินอาหารจะนอนเช่นเดียวกันก่อนเกิดหลินปิง